Zaloguj

Wpisz znaki wyświetlane na obrazie
Zapomniałeś hasła?
USAen
Belgiumfr | dk | en
Hungaryen | hu
Switzerlandfr | de | it

Polityka prywatności – regulamin.

Wstęp.

 
My, “SurveyPronto”, zobowiązujemy się chronić i szanować Twoją prywatność.
Niniejsza Polityka Prywatności (“Polityka”) wyjaśnia, w jaki sposób “SurveyPronto” zarządza danymi osobowymi. Polityka ta odnosi się do strony internetowej oraz usług “SurveyPronto”, które mają do niej linki (łącznie zwane “Usługami”). Czasami Usługa odsyła do innej Polityki Prywatności, w której określona jest polityka prywatności konkretnej Usługi.
Możemy zmieniać i aktualizować tę Politykę od czasu do czasu. Dlatego prosimy o regularne sprawdzanie tej strony, aby upewnić się, że wprowadzone zmiany są dla Ciebie akceptowalne.
 
TA POLITYKA ZOSTAŁA OSTATNIO ZAKTUALIZOWANA 16 MAJA 2018 R.
Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że niniejsza Polityka staje się dla Ciebie wiążąca.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z naszym Serwisem Wsparcia pisząc na adres: support@surveypronto.com

Kim jesteśmy?

“SurveyPronto” to międzynarodowa strona internetowa zajmująca się badaniami rynkowymi, do której dostęp jest dobrowolny. Dołączając do nas, będziesz mógł zarabiać dodatkowe dochody, uczestnicząc w internetowych ankietach badawczych, oglądając materiały wideo, odwiedzając inne strony internetowe i przyciągając nowych użytkowników podczas zakupów online.
Na podstawie Twojej rejestracji na stronie “SurveyPronto” przekazujesz swoje dane osobowe do przetwarzania zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), a my działamy jako Administrator Danych.
 
dataprotection@surveypronto.com, A & K International Inc, 157 Barlow Drive South Brooklin, NY 11243
Jak zbieramy Twoje dane?
Otrzymujemy Twoje dane, gdy korzystasz z naszej strony internetowej podczas pierwszej rejestracji. Zwracamy uwagę, że jesteś odpowiedzialny za podanie dokładnych danych “SurveyPronto” i w przypadku zmian jesteś zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych w swoim koncie użytkownika.
Informujemy, że rejestracja w portalu “SurveyPronto” jest dozwolona dla osób fizycznych, które ukończyły 16 lat.

Jakie dane zbieramy od Ciebie?

Na podstawie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych zbieramy Twoje dane osobowe – to znaczy wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Podczas rejestracji wymagane są następujące dane osobowe w celu identyfikacji: Podczas rejestracji, dobrowolnie podane dane do analizy badań rynkowych:

Ta lista nie jest wyczerpująca i może się różnić w zależności od interesów Administratora Danych.

Jak są wykorzystywane Twoje dane?

“SurveyPronto” będzie wykorzystywać Twoje dane do zapewnienia bezpieczeństwa transakcji rejestracyjnej i, na podstawie Twojej wcześniejszej zgody, Twoje dane mogą być przekazywane stronom trzecim w celu osiągnięcia ich celów. Informujemy Cię z wyprzedzeniem, że Twoja dobrowolna zgoda na przekazanie danych stronie trzeciej może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez dokonanie zmian w swoim osobistym koncie użytkownika “SurveyPronto” w sekcji “Dane Osobowe”.
Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane w naszym systemie, dopóki nie skorzystasz z prawa do usunięcia swojego konta użytkownika w systemie “SurveyPronto”. Ponadto w każdej chwili masz możliwość usunięcia dobrowolnie wskazanej kategorii danych.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Współpracujemy z różnymi firmami badawczymi, takimi jak:
SurveyPronto może udostępniać Twoje dane osobowe i/lub informacje socjodemograficzne, w tym, ale nie tylko, unikalny numer identyfikacyjny (“UID”), kod pocztowy, region, województwo, płeć, stan cywilny, wykształcenie, etniczność/rasa (jeśli jest to dozwolone przez obowiązujące prawo), informacje związane z zatrudnieniem, informacje o członkach gospodarstwa domowego, nieidentyfikowalne dane o użytkowaniu i posiadaniu produktów i usług konsumenckich (np. komputery, samochody, urządzenia mobilne, gry wideo itp.), posiadanie domu, posiadanie zwierząt domowych, informacje związane z zatrudnieniem (np. tytuł, rola, podróże, branża itp.) i klasa społeczna, z firmami zajmującymi się badaniami rynkowymi (indywidualnie zwanymi “Firmami MR Strony Trzeciej” i łącznie “Firmami MR Stron Trzecich”) w następujących celach:
1. Identyfikacja możliwości ankietowych dla klientów, dla których możesz być uprawniony za pośrednictwem Firm MR Stron Trzecich; oraz
2. Ujawnienie takich elementów danych klientom Firm MR Stron Trzecich w celu świadczenia usług pomiaru oglądalności; oraz
3. Dołączanie takich elementów danych do wypełnionych ankiet klientów i przekazywanie danych ankietowych klientom Firm MR Stron Trzecich do celów analitycznych lub badawczych; oraz
4. Inne wykorzystanie określone w ich polityce prywatności.
Jeśli kwalifikujesz się do możliwości ankietowych oferowanych za pośrednictwem Firmy MR Strony Trzeciej, Firma MR Strony Trzeciej przekaże nam Twój unikalny numer identyfikacyjny i link do ankiety, a my zaprosimy Cię do udziału w ankiecie klienta za pośrednictwem e-maila. Nie będziemy udostępniać Twojego imienia, adresu e-mail ani numeru telefonu Firmom MR Stron Trzecich. W związku z udostępnianiem Twoich informacji Firmie MR Strony Trzeciej, Twoje informacje mogą być przekazywane i przechowywane poza krajem zamieszkania, w tym między innymi w Stanach Zjednoczonych, a akceptując tę politykę prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie i eksportowanie Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą sekcją. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego udostępniania danych, skontaktuj się z support@surveypronto.com lub możesz zrezygnować, klikając link rezygnacji w zaproszeniu do ankiety, ze swojego konta osobistego na www.surveypronto.com lub kontaktując się z support@surveypronto.com. Jeśli zrezygnujesz, to nasza odpowiedzialność jest poinformowanie Firm MR Stron Trzecich. Prosimy pamiętać, że A & K International Inc jest wyłącznie odpowiedzialna za zarządzanie wszystkimi wnioskami o rezygnację. Twój udział w takich możliwościach ankietowych nie uprawnia Cię do żadnych korzyści oferowanych przez Firmy MR Stron Trzecich ani do członkostwa w nich.
   Jednocześnie informujemy, że nie przekażemy Twoich informacji stronom trzecim w celach marketingowych, chyba że wyrazisz na to wyraźną zgodę. Możesz w każdej chwili cofnąć tę zgodę, przywracając ustawienia swojego konta online, gdy jest to możliwe, lub kontaktując się z naszym Centrum Wsparcia.
Informujemy, że Twoje dane osobowe, bez Twojej zgody, mogą być przekazywane właściwym organom w przypadkach zapobiegania przestępstwom.
Przekazywanie Twoich danych do krajów offshore:
Możemy przekazać Twoje dane osobowe któremukolwiek z naszych partnerów współpracujących poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym po uzyskaniu Twojej dobrowolnej zgody, którą musimy uzyskać na przekazanie Twoich danych osobowych. Informujemy, że te kraje trzecie mogą nie mieć takich samych przepisów dotyczących ochrony danych jak Twój kraj lub Unia Europejska.
Prosimy o kontakt z naszym Serwisem Wsparcia (support@surveypronto.com), jeśli chcesz uzyskać szczegółowe lub konkretne informacje.

Twoje wybory.

Nie będziemy kontaktować się z Tobą za pośrednictwem e-maila w celach marketingowych, chyba że wcześniej wyraziłeś na to zgodę. Możesz w każdej chwili zmienić zdanie i przestać otrzymywać informacje marketingowe, kontaktując się z naszym Serwisem Wsparcia lub przywracając ustawienia swojego konta online, gdy jest to możliwe.
 

Twoje prawa.

Masz pewne prawa dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Te prawa to:
  1. Prawo do bycia informowanym o sposobie wykorzystywania Twoich danych osobowych.
  2. Prawo dostępu do Twoich danych osobowych.
  3. Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe.
  4. Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych.
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  6. Prawo do przenoszenia danych.
  7. Prawo do sprzeciwu wobec sposobu wykorzystywania Twoich danych osobowych.
  8. Prawa związane z automatycznym podejmowaniem decyzji i profilowaniem.
 
Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane nieprawidłowo lub masz zastrzeżenia co do sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo złożyć skargę.
Możesz złożyć skargę do naszego Centrum Wsparcia lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Twoim kraju lub w dowolnym kraju UE, opisując, jak przetwarzanie danych przez “SurveyPronto” wpłynęło na Twoje prawa.
Organ nadzorczy “SurveyPronto” w Unii Europejskiej to
dataprotection@surveypronto.com, A & K International Inc, 157 Barlow Drive South Brooklin, NY 11243

Jak możesz uzyskać dostęp do swoich danych i je zaktualizować?

Masz prawo zażądać kopii swoich danych osobowych od “SurveyPronto”. Jeśli zażądasz dostępu do swoich danych osobowych, z przyjemnością je udostępnimy, pod warunkiem spełnienia wszelkich obowiązujących wymogów prawnych i wyjątków, w tym procedur weryfikacji tożsamości. Przed udostępnieniem danych poprosimy o dowód tożsamości oraz wystarczające informacje o Twojej komunikacji z nami, abyśmy mogli znaleźć odpowiednie dane. Możemy również pobierać opłatę za wydanie kopii Twoich danych (z wyjątkiem sytuacji, w których jest to niedozwolone przez prawo lokalne).
Dla nas dokładność Twoich danych jest bardzo ważna. Dlatego – jeśli chcesz otrzymać kopię swoich danych osobowych, które posiadamy, lub jeśli zmienisz swój adres e-mail lub inne dane, które posiadamy, jeśli dane są nieprawidłowe lub nieaktualne, prosimy o kontakt z naszym Serwisem Wsparcia -   support@surveypronto.com.

Istniejące środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed utratą, nadużyciem lub manipulacją Twoich danych:

Kiedy przekazujesz nam swoje dane osobowe, podejmujemy niezbędne kroki, aby zapewnić ich bezpieczne przetwarzanie. Wszelkie wrażliwe informacje (na przykład informacje o koncie PayPal (e-mail)) są szyfrowane i chronione. Na naszych stronach internetowych, gdy jesteś na bezpiecznej stronie, w większości pasków adresu przeglądarek internetowych pojawia się ikona kłódki.
Informacje niewrażliwe (Twój adres e-mail itp.) są przesyłane przez Internet w normalny sposób, a w takim przypadku 100% bezpieczeństwa nigdy nie można zagwarantować. Dlatego, chociaż staramy się chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych, które nam przekazujesz, i przesyłasz je na własne ryzyko. Kiedy otrzymujemy Twoje dane, robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić ich bezpieczeństwo w naszych systemach. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła, które wybierasz podczas tworzenia konta. Prosimy, abyś nie ujawniał swojego hasła nikomu!

Profilowanie.

Profilowanie to przetwarzanie jakichkolwiek zautomatyzowanych danych osobowych w celu analizy lub przewidywania zachowań. Nie robimy tego.

Użycie plików cookie.

Jak wiele innych stron internetowych, strona “SurveyPronto” używa plików cookie. Pliki cookie to małe zestawy informacji, które organizacja wysyła na Twój komputer i przechowuje na Twoim dysku twardym, aby ta strona mogła Cię rozpoznać podczas wizyty. Zbierają dane statystyczne na temat Twojej aktywności przeglądania i wzorców i nie identyfikują Cię jako osoby. Na przykład używamy plików cookie do zachowania języka, którego używasz. To pomaga poprawić naszą stronę internetową i zapewnić lepszą, bardziej spersonalizowaną obsługę.
Możliwe jest wyłączenie plików cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak wyłączyć pliki cookie na swoim komputerze, zapoznaj się z naszymi pełnymi Warunkami korzystania z plików cookie. Odrzucenie plików cookie może spowodować problemy z funkcjonalnością podczas korzystania z naszej strony.
Linki do innych stron internetowych.
Nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych zarządzanych przez inne organizacje. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko naszej strony internetowej, dlatego zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności i warunkami korzystania z innych stron, które odwiedzasz. Nie możemy być odpowiedzialni za polityki prywatności i praktyki innych stron internetowych, jeśli uzyskujesz do nich dostęp za pośrednictwem linków na naszej stronie.
Ponadto, jeśli uzyskałeś dostęp do naszej strony z witryny strony trzeciej, nie możemy być odpowiedzialni za polityki prywatności i praktyki właścicieli i operatorów tej witryny strony trzeciej; i zalecamy, abyś sprawdził Politykę tej witryny strony trzeciej.

Media społecznościowe.

Niektóre z naszych usług obejmują funkcje mediów społecznościowych, takie jak przycisk “Lubię to” na Facebooku® i widżety, przyciski “Udostępnij” oraz interaktywne mini-programy. Te usługi mogą zbierać informacje, takie jak strony internetowe i adresy IP, które odwiedzasz, i mogą ustawiać pliki cookie, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie funkcji. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo ani prywatność danych zbieranych przez te strony trzecie. Zaleca się zapoznanie z politykami prywatności i warunkami korzystania lub politykami obowiązującymi w usługach stron trzecich, do których dołączasz, z których korzystasz lub do których uzyskujesz dostęp.
Kliknij tutaj, aby przeczytać zawiadomienie o prywatności CCPA dla Kalifornii (tylko dla mieszkańców Kalifornii)

Kontakt z nami:

Rozumiemy, że możesz mieć pytania lub wątpliwości dotyczące tych Warunków korzystania z naszej Polityki Prywatności. A może chcesz złożyć skargę. Prosimy o kontakt z nami w jeden z następujących sposobów:
 SurveyPronto e-mail:
support@surveypronto.com
 
© Copyright 2016 SURVEYPRONTO.com® All Rights Reserved SURVEYPRONTO.com®